kallelse till SPF Seniorerna Strömmen Årsmöte den 13 februari

Kallelse och förslag till dagordning på ÅRSMÖTE den 13 februari 2023 kl 15.00, SPF Seniorerna
Strömmen

Lokal: Folkets Hus, Strömstad