Årsmötet 2022

Vid årsmötet 2022 valdes Stanley Lysell till ny ordförande. Wolfgang hade bestämt sig för att avgå och ger nedan en kort sammanfattning om den tid som han verkat.

SPF Seniorerna Strömmen Strömstad. 2022-02-14
Sammanfattning av mina år i styrelsen.

Efter sju år som ordförande och 10 år i styrelsen har jag valt att avsluta styrelsearbete och lämna över till ny ordförande. Det har varit många givande år med mycket intressanta uppgifter och många fina kontakter. Klart även att det är en hel del jobb att vara ordförande. Föreningen skall fungera och ansvaret ligger hos ordföranden. Visst kan och måste man delegera uppgifterna men det är inte alltid det går.

Jag är nöjd med det jag åstadkommit under mina år och fått mycket positiv respons. Många intressanta och trevliga månadsmöten, även under pandemin. Det har uppskattats och vi har fått ett antal nya medlemmar under tiden.
Föreningen har en stark ekonomi så att vi inte behöver vara oroliga för fortsättningen. Vi har en väl fungerande förening.
Vi har gjort avtryck i Strömstad som aktiv förening och som påtryckare för pensionärerna. Sommarens motionsdanser på Strömstads friluftsmuseum har uppskattats av många pensionärer från när och fjärran.
Våra styrelsemöten har präglats av mycket god social samverkan och goda idéer.
Stort tack till styrelse och föreningens medlemmar för allt stöd under min tid som ordförande. Ett bra fungerande samarbete och att lyssna på medlemmarna underlättar uppdraget.

Jag önskar nya styrelsen och ordföranden lycka till med uppgiften i föreningen.

Hälsningar Wolfgang Schwartz, f.d. ordförande.