Inbjudan att lyssna och ställa frågor på politisk valdebatt . Äger rum på Bohusläns Museum 1 sept.