Rapport från årsmötet den 10 maj 2021

Årsmöte för SPF Seniorerna Strömstad den 10 maj 2021.
Årsmötet var på grund av pandemin förlagt utomhus på Friluftsmuseet. Ett varierande väder bidrog till att mötet kanske gick lite fortare än vanligt.
På grund av det rådande läget med Coronan, blev det styrelsens önskemål att så många som möjligt ställde upp för omval. Viket underlättade arbetet för valberedningen. 
Till ordförande för mötet valdes Margareta Fredriksson. Även detta ett omval! Till sekreterare vid mötet omvaldes Stanley Lysell.
Årsmötet inleddes med parentation och tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.
Trots allt hade föreningen en omfattande verksamhet under året som gått. Vårens möten avslutades inomhus i mars och alla höstmöten fortsatte planenligt utomhus.  
Föredragningslistan var väl förberedd av styrelsen och det beslutades enligt följande.
Ordförande: Wolfgang Schwartz.
Vice ordförande, Björn Stenberg
Sekreterare, Stanley Lysell
Kassör, Evy Sigvardsson
Ledamöter, Arne Johansson, Lena Moberger, Bengt Göran Bergstrand.

Bengt Göran Bergstrand har i uppdrag av styrelsen kontakten med kommunen angående det planerade äldreboendet.
Stanley Lysell har i uppdrag att organisera Friskvårdsveckan i maj.
Birgit Karlsson önskar välkomna till upptaktsmöte om promenader torsdag den 27 maj kl 10 vid Taxi. 
Ordföranden önskade alla en skön sommar och på återseende till sommardansen i juli.   
Föreningen bjöd efter mötet alla på kaffe och våfflor, viket rönte stor uppskattning.

Wolfgang Schwartz, ordf.