Månadsmöte 19 april

Månadsmöte måndag den 19 april kl 14.00
Samling vid berättarbänken vid Folkets hus i Krokstrand
Information om Stenåldern i Krokstrand.
Medtag egen fika och stol.