Januari

Flygarliv

 • Rolf inleder
 • Lennart fortsätter
 • Efterbrännkammaren tänds
 • Publiken följer med
 • Det fina utmärkelseemblemet Guldvingarna
 • De två f d piloterna med varsin modell av planen
 • De avtackas av ordföranden under applåder
 • Gamla flygarveteraner träffades 2012 utanför flygskolan i Ljungbyhed
 • Rolf inleder
 • Lennart fortsätter
 • Efterbrännkammaren tänds
 • Publiken följer med
 • Det fina utmärkelseemblemet Guldvingarna
 • De två f d piloterna med varsin modell av planen
 • De avtackas av ordföranden under applåder
 • Gamla flygarveteraner träffades 2012 utanför flygskolan i Ljungbyhed

(Rolf)
Korta glimtar från ett yrkesliv i Flygvapnets tjänst. Tidsepok -Kalla kriget- som pågick 1945-1991.
Berättelserna här hänför sig till åren 1960 till ca 1980.
Flygvapnet rekryterade piloter i stor skala under denna tid. Främst s k fältflygare, ett begrepp på den tiden, en ersättning för de tidigare värnpliktiga flygförarna som utbildades främst under början av 40-talet i 2.a världskrigets skugga. Det var fråga om piloter för ren flygtjänst. Vi beskrev som "yrkespiloter utan militära ambitioner".Man var kontraktsanställd under 5 år och 10 månader och fick betalda studier för en ny, civil karriär. Vi utgjorde således en liten exklusiv grupp i flygvapnet och var nog inte alltid så lätta att tas med vare sig i luften eller på marken, där vi ju inte kände oss så värst militära.
Flygskolan 1958-59. Av ca 1500 som ansökt om utbildning blev 88 man kvar efter omfattande uttagningsprov och fick börja som flygelever på dåvarande Kungl Krigsflygskolan i Ljungbyhed (Skåne). 28 av dessa utexaminerades i juli 1959 och fick mottaga de åtråvärda guldvingarna.
Flygskolan använde först propellerplan och i ett senare skede jetflygplan under utbildningen.
Under skoltiden meddelades även teoretisk utbildning i olika ämnen,
militära markövningar,aerodynamik, motorlära, meteorologi, flygengelska, luftnavigation, matematik, fysik,sjukvårdstjänst, säkerhetsmaterieltjänst (fallskärmar, syrgasmasker mm) och IDROTT.
Efter flygskolan fortsatte utbildningen på krigsflygskolan ute på flottiljerna. Jag hamnade på F17 i Kallinge (Blekinge Flygflottilj). Det var en "attackflottilj" som ingick i invasionsförsvaret beväpnad med flygplanet A32 Lansen. Det fanns fyra attackflottiljer på den tiden och de kallades för "ÖB:s klubba". Mål för verksamheten var invasionsfartyg långt ute till havs.
Låga flyghöjder och hög fart kännetecknade dessa företag.

(Lennart)
Som flygingenjör i Flygvapnet svarade han som chef för verksamhet inom det tekniska området bl a underhåll och service på flygplanen i flottiljens flygverkstad, kontrollflygningar efter service/underhåll mm. Lennart lämnade exempel på felvarningar i flygplan (t ex brandindikering) berättade om haverikommissionens arbete vid haveri, om s k sinnesvillor d v s när man i moln eller mörker utan referensramar tycker sig flyga upp och ner. Han berättade om ett då nytt uttagningssystem för flygvapnets piloter, ett test kallat DMT (Defens Mecanism Test). Man testade hur människans försvarsmekanism fungerade och med ledning av resultatet kunde man antaga att en del individer inte passade för flygtjänst. På så sätt kortade man ner utbildningsomgången drastiskt och sparade mycket pengar och sannolikt människoliv.
En del bilder visades och mycket, mycket mer fanns att berätta men tiden gick fort så för att inte trötta ut åhörarna sattes punkt efter ca 45 minuter.