Decembermötet

Ett 80 tal medlemmar hade samlats på Skagerack vårt nya ställe.

Mera