Utflykt till S:t Olofs kapell i Tylösand

Nu skulle vi ut och resa i västerled. Kl 12.30 gick bussen från Equmeniakyrkan och vi räknade in alla 29 pensionärer som anmält sig.
Under resan hade färdledaren anordnat en tävling där vi med hjälp av musikstycken skulle besvara tio frågor, samt en utslagsfråga. Vinnare av ett halvkilo kaffe blev Anita Einarsson. Jag älskar tävlingar anförtrodde hon mig senare.
Resans mål var S:t Olofs kapell och dit anlände vi vid två-tiden. Solen hade då just börjat visa sig på himlen (kanske p.g.a. att vi spelat Beatles "Here comes the sun").

I kapellet togs vi emot av vår guide Per Wiström, som berättade historien om kapellets skapelse på 1200-talet i Lidhult, dess rivning och utauktionering på 1800-talet för att ersättas med en s.k. Tegnerlada, samt dess "uppståndelse" i ursprungligt skick här i Tylösand.
Det var arkeologen Doktor Erik Salvén, som 1931 besökte Lidhult för att hålla en föreläsning och då fick nys om att det stått en mycket gammal kyrka i orten.
Med stor energi och envishet lyckades han få fram det ursprungliga byggnadsmaterialet och inredningen, samt bidrag för att 1947 börja nybyggnationen av dagens kapell.
Kapellet drivs idag som en ideell förening med 600 medlemmar. Den är mycket populär och här förrättas bröllop, barndop, begravningar, konfirmationer, konserter och föredrag.
Vi tackade Per med en stor applåd för hans mycket intressanta föredrag.
Efter att vi vandrat runt en stund i omgivningarna var det så dags för återfärd.
Dock stannade vi till i Snöstorp för en god fika i en byggnad, som tidigare varit en skola i kyrkans regi.
Nöjda med dagen återvände vi till startplatsen vid 18-tiden.
/ Ove Finnhult