Gunnar Wetterberg besökte SPF Ljungby på Grand.

Fredag den 6 oktober höll Gunnar Wetterberg ett föredrag om ”Prästerna” genom tiderna i Sverige. Detta evenemang var sponsrat av Socialstyrelsen som ett led i att motverka ofrivillig ensamhet bland pensionärer.
I stort sett hela teatersalongen var fullsatt denna eftermiddag. Gunnar är ju en mycket känd person i riket. Vem har inte sett honom agera i TV-programmen ”Fråga Lund” och ”På spåret”?
Dagens föredrag var hämtat från en av hans böcker, Han agerade på sitt oefterhärmligt engagerande sätt då han berättade om hur Sverige kristnades på 800-talet och utvecklingen av kyrkan fram till idag.
Ansgar är helt överreklamerad som varande den som kristnade Sverige, påstod Gunnar. Han befann sig mestadels på en enda liten ö, Birka. Nej, ska vi tala om dem som har betytt mest för Sveriges kristnande är det Sankt Sigfrid, med systersönerna Unaman, Sunaman och Vinaman, samt den helige Botvid och Biskop Brynolf i Skara.
Varifrån fick man medel till att bygga alla kyrkorna och avlöna prästerna? Jo, den allra första skatten var det kyrkliga tiondet. Den bekostade detta under några århundraden framåt. Emellertid införde man även biskopstionde, vilket skulle ombesörja biskoparnas ekonomi, men även fattigvård. ”Präst ska vara i bondelag” lyder landskapslagen. Det betyder att han fick sköta sin prästgård enligt samma premisser som gällde för vanliga bönder.
Gunnar fortsatte med att redogöra för reformationen under 1500-talet. Tiondeskatten togs nu om hand av kungen, utom den del som utgjorde prästlönen. Biskoparna klagade högljutt till kungen då Mäster Olof gifte sig 1526. En präst skulle ju leva i celibat då. Kung Gustav Wasa svarade dem, att det var bättre om prästerna gifte sig än att de levde i horskap och tog frillor till sig.
Efter att Gunnar avhandlat pietismen och frikyrkorörelsen var timmen för föredraget till ända. De tidiga prästernas predikan borde inte vara längre än en timme.
Nu var det så dags att ”Fråga Gunnar”. Varje fråga från auditoriet besvarades utan nämnvärd betänketid.
SPF:s representant Ove Finnhult tackade Gunnar och i stället för blommor överräckte han en flaska ”prästavin” från det nya påveslottet i Frankrike, Chateau Neuf du Pape. Publiken gav Gunnar en kraftig applåd.
Denna samling var lyckad och vi kommer att minnas densamma ett bra tag framåt.
/Ove Finnhult