SPF Ljungbys årsmöte den 20 februari

SPF Ljungby höll sitt årsmöte den 20 februari dit 130 medlemmar kom för att följa mötesförhandlingarna och för att höra historikern Krister Ljungberg berätta om Ljungbys medeltida historia, Riksetta och mycket annat......

 • Kören under ledning av Wivan Blomster
 • Åsa Prytz och Elisabeth Thoor leder årsmötet
 • Berndt Petersson redovisar ekonomin
 • Revisor Lars Lindstrand föreslår ansvarsfrihet för 2022 års räkenskaper
 • Krister Ljungberg i berättartagen
 • Elisabeth tackar Krister med ett fång tulpaner
 • Kören under ledning av Wivan Blomster
 • Åsa Prytz och Elisabeth Thoor leder årsmötet
 • Berndt Petersson redovisar ekonomin
 • Revisor Lars Lindstrand föreslår ansvarsfrihet för 2022 års räkenskaper
 • Krister Ljungberg i berättartagen
 • Elisabeth tackar Krister med ett fång tulpaner

Idag hälsades vi medlemmar välkomna av styrelseledamoten Elisabeth Thoor eftersom varken ordförande eller vice ordförande kunde vara på plats.

Som vanligt inledde kören under ledning av Wivan Blomster med några vackra visor ”Visa om rimfrost och vinterstrå” av Mats Pålsson, ”Du borde köpa dig en Tyrolerhatt och ””Ljuva dröm” av Bosse Eriksson. Kören ackompanjerades av Åsa Prytz.

Så var det dags för årsmötesförhandlingar. Åsa Prytz valdes till ordförande och ledde oss med van hand genom mötet. Dagordningen klubbades igenom med stor enighet och verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Valberedningens förslag till val av nya ledamöter och ersättare i styrelsen, klubbades igenom.
Karin Bondesson omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år.
Till övriga poster i styrelsen valde årsmötet följande personer:
Elisabeth Thoor, Boel Nilsson och Eva Borg valdes till ledamöter för en period av 2 år. Lars Möller och Anitha Jonsson valdes till ersättare för en period om 1 år. Som revisorer valdes Lars Lindstrand och Lisbeth Petersson, som ersättare K G Westman.

Årsmötet avslutades med avtackning av avgående styrelseledamöterna Ingmarie Johannesson och Gunilla Heiling samt avgående revisor Karl-Erik Larsson och körledare Lottie Jernberg Bergman.

Krister Ljungberg berättar historia från Ljungby
Krister Ljungberg hälsades välkommen upp på scenen. Han berättade om Ljungbys medeltida historia och om Sveriges intressantaste och häftigaste väg – Riksettan och om dess sträckning längs ån Lagan, den gl:a Lagastigen.

Alla våra äldsta vägar har lagts längs ån Lagan förklarade Krister. Under flera 100 år kom danskarna längs Lagastigen och härjade i våra bygder, brände ner gårdar och kyrkor. Under 1600-talet utsattes befolkningen för den så kallade brända jordens taktik som ledde till att de flesta gårdar längs Lagastigen brändes ner av såväl den danska som den svenska armén när trupperna drog fram och tillbaka i det krigshärjade området. Det sista slaget i våra trakter stod vid Tofta Skans, strax norr om Toftaholm under 1650-talet.

Det blev också en hel del berättelser om kända svenskar längs Riksettan. Att Gustav Vasa vid flera tillfällen besökt Toftaholm för att träffa sin gode vän Gustaf Olofsson Stenbock - som också agerade som äktenskapsmäklare åt kungen inte bara en gång utan tre gånger -  var det nog inte många som visste. Första frun Katarina av Sachsen Lauenburg hämtade vännen Stenbock i Tyskland. Den andra hustrun var Margareta Eriksson Leijonhufvud , vilken var Gustaf Stenbocks frus syster. År 1551 när Margareta dog träffades svågrarna återigen och vår landsfader blev då förtjust i den då 16 åriga dottern i huset, Katarina Stenbock som han också gifte sig med. Hon var alltså systerdotter till hans nyligen avlidna hustru.

Stenbock var både nära vän, svåger, och svärfar till Gustav Vasa.  Släktbanden mellan Gustav Vasa och Stenbock blev därmed starka.

Krister berättade också om vikten av att dokumentera vår historia och om arkivens viktiga uppgift. På 50-talet lät kommunalmannen och drätselkammarens ordförande Axel ”Ångbagare” Johansson förteckna Ljungbys arkiv. En förutseende man som förstod vikten av att dokumentera Ljungbys historia. Idag är Ljungby kommunarkiv ett föredöme i hela arkivsverige och har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet för sitt unika utvecklingsarbete. Arkivhuset i gl:a Tingshuset rymmer 2000 hyllmeter arkiv som omfattar kommunens historia från 1700-talet och framåt. Krister uppmanade oss att besöka arkivhusets fasta utställningar som bl.a. finns på äldreboendena Brunnsgården och Ljungsätra. Arkivhusets pågående utställning visas i tingssalen, är kostnadsfri och öppen alla vardagar.

Det var ett uppskattat föredrag, späckat med spännande historia från våra trakter. Tack Krister för ett intressant anförande!

Efter föredraget serverades vi kaffe med semla och mer information om vad som är på gång:

Den 29 juli en teaterresa till Helsingborg och Fredriksdalsteatern där vi ser föreställningen ”Två man om en änka”. Kostnad 800 kr för resa och teaterbiljett.

Gun Oscarsson informerade om tävlingen Hjärnkoll 2023. Två lag är anmälda men det finns möjlighet att anmäla ytterligare ett lag. Tävlingen startar 20 mars i Alvesta, Folkets hus.

Kristina Karlsdotter Olsson som är ny medlem av kören, berättade att hon kommer att ha en egen utställning med temat ”Från vävstolen till bonadsmåleriet”. Vernissage den 8 mars på Åsikten.

Till sist presenterade Elisabeth Thoor den nyvalda styrelsen och tackade därmed för den här gången.