Månadsmötet den 20 april

 • Kören sjunger under Wivan Blomsters ledning
 • Under de snaste två åren har ett flertal medlemmar lämnat oss.
 • Hela boken innehåller absolut sanna historier
 • "Vill du läsa upp vad det står på din lapp?", säger Sölve
 • Åsa Prytz tackar Sölve för ett mycket underhållande program
 • Kören sjunger under Wivan Blomsters ledning
 • Under de snaste två åren har ett flertal medlemmar lämnat oss.
 • Hela boken innehåller absolut sanna historier
 • "Vill du läsa upp vad det står på din lapp?", säger Sölve
 • Åsa Prytz tackar Sölve för ett mycket underhållande program

Månadsmöte den 20 april 2022

Ett 100-tal medlemmar hade kommit till mötet. Ordförande Karin Bondeson hälsade alla välkomna till mötet och till den parentation som skulle inleda samlingen. Det var 26 ljus som tänts för de medlemmar som avlidit under 2020 och 2021.
Parentation
Kören, som leddes av Wivan Blomster sjöng tre sånger ”Låt mig växa stilla”, ”Som resans början” och ”Fader vår”. Därefter sjöng alla psalmen ”Härlig är jorden”. Wivan läste upp namnen på alla dem som inte längre finns kvar bland oss och det hölls en tyst minut. Lottie Jernberg Bergman läste en dikt av Birgit Gullstrand och Wivan läste en dikt av Siv Andersson.
Ordföranden informerar
Efter den stämningsfulla parentationen informerade ordföranden om vad som hänt sedan sist och det som är på gång framöver.
 Tävlingen ”hjärnkoll ” har genomförts i distriktet och sex lag har gått vidare till final. Två av dem är från Ljungby.
Finalen äger rum den 9 maj i Tjureda.
 Den 12 april var det studiedag i föreningsteknik och Växjö och från Ljungby deltog Elizabeth Thoor från styrelsen.
 Den 13 april hade föreningen påsklunch i personalmatsalen på CTC. Ett 50-tal medlemmar deltog.
 Måndagen den 25 startar cyklingen med samling kl 09.00 utanför Equmeniakyrkan.
 Den 29 april blir det lunch på Poco Loco kl. 13.00. Ingen föranmälan krävs.
 Varje torsdag kl. 09.00 är det långpromenad med start från bibliotekets parkering.
 Den 11 maj är det bridgetävling i Grimslöv.
 Den 16 – 20 maj arrangerar SPF en folkhälsovecka. SPF i Ljungby har denna vecka stavgång 17 maj,  gökotta med vandring den 18 maj och långpromenad 19 maj.
 Den 2 juni ordnar SPF-distriktet en trafikdag som äger rum i Ljungbyområdet.
Inbjudan till denna heldag sänds ut i början av maj. Kostnaden blir 100 kronor/person inklusive två fika och en lunch.
 Trivselkommittén behöver fler medlemmar. Det är trivselkommittén som ordnar fika vid varje månadsmöte. Ett nytt schema ska göras. Samling den 4 maj kl. 14.00 i Vuxenskolans lokaler.
 Dagbio på Hammarsbacke upphörde i samband med pandemin. Det ska undersökas om det finns möjlighet att återinföra denna uppskattade aktivitet på sikt.

Underhållning
Åsa Prytz presenterade dagens underhållare Sölve Rydell. Äntligen, sa Åsa! Det hade varit på gång länge att anlita Sölve men det var först nu som det blev möjligt.
Sölve knöt an till dagens parentation och dem man minns. Han läste några rader om sin mor ur boken ”Försent tesagt”, som han skrivit och som han nu hämtade de flesta berättelser ifrån.
Sölve sa, att det tagit honom 75 år att skriva denna bok. Den tar upp det han minns om olika personer och händelser i Ljungby. Det har tagit tid att prata med olika personer, att vaska fram material och färgglatt beskriva dem. Flera uttryck av dessa färgstarka personer lever kvar och återges ofta inte bara av de som bor i Ljungby, utan har exporterats långt ut i landet.
Manus var i form av lappar som delats ut till flera mötesdeltagare och på lapparna stod olika namn eller händelser, som sedan Sölve berättade om. Han poängterade att allt han berättade var sanna anekdoter eller sannsagor.
Det blev många skratt och stor igenkänning bland publiken. Applåderna visade att detta var en uppskattad berättare.
Åsa Prytz tackade Sölve med en bukett blommor och sa att han var
specialunik.

På nedre plan
Mötet avslutades sedan med fika och fin samvaro en trappa ner. Det blev dragning på entrébiljett och nr 38 fick ett presentkort på 100 kronor hos Janssons blommor.
Karin Bondeson tackade alla som deltagit på månadsmötet.

// Elizabeth Thoor