Nu är det tid för skärskådning av tätortens utkanter.

Sjutton Seniorer mötte upp för att inleda december månads promenader. Karl-Erik ledde oss runt de södra delarna av Ljungby tätort. Mångehanda spörsmål hinner vi med att penetrera. Synpunkter på hur man kan lägga upp vårens agenda i manskören. Någon tänker topsa sig för att få sin DNA-struktur. För släktforskning öppnar detta stora möjligheter. Vem vet? Vi kanske hittar valloner längre bak i vår släkt.
Plötsligt har vi kommit till Hembygdsparken. Här ska vi ju fika.
Vi väljer danspaviljongen, så slipper vi skottning! Har vi gått över 6 km redan? Det var inte illa!
Det framkommer att Britt-Inger har vandrat 300 gånger. Oj, det var mycket! Vi sjunger spontant "Britt är den glada vandreskan, hon sjunger vart hon går...". Att maken Rolf ligger bakom texten går ej att förneka.
Ove undersöker en begynnande isgardin som sträcker sig ner från taket. "Minsann, här kan man avläsa hur temperaturen har varierat sedan första snön lade sig", förkunnar han med stor förundran.
/ "Nästa torsdag har vi årsavslutning med gemensam fika på Lilla Hembageriet", säger Rolf.
Vi går från bibliotekets parkering som vanligt kl 09.00. Välkomna!

Vår tionde säsong startar torsdag 13 jan 2022. Biblioteksparkeringen kl 09.00 förstås.