Säsongsfinal med avslutande fika på Lilla Hembageriet

Den 16 december tyckte vi var passande för en avslutning på årets vandringar. Endast en torsdag har vi på grund av oväder fått ställa in en promenad. Denna dag gick rundan bortom Stensberg. Vid en villa med solceller på taket stannade vi upp. Eva och Sven-Arne talade om att man i somras faktiskt gick plus på elförbrukningen. Nu vintertid är det värre att uppnå detsamma, men det är säkert en god investering. Vi avslutade rundan på Lilla Hembageriet. Här utdelade Britt-Inger var sin "spork" till Maj och Hans-Göran för att de nu gått med oss 50 gånger. Dessutom fick Karl-Erik en blomma för att han hjälpt Rolf med höstens rundvandringar. Som representant för alla vandrarna tog Ove ordet och framförde allas vårt tack till arrangörerna Rolf, Britt-Inger och Karl-Erik, samt överräckte gåvor till desamma.
/ Nu ses vi nästa gång den 13 januari (Knutdagen) med kängorna på kl 09.00 på bibliotekets parkering./
God Jul och Gott Nytt År allesammans!