Månadsmöte med Jultema hos SPF

 • Prästen & Resten
 • Kören sjunger Goderfton
 • Prästen Jan-Åke Carlsson
 • Bengt Johansson sjunger
 • Lussefika med trevlig pratstund
 • Luciatärnor med glitter i håret
 • Ordförade Gun i samspråk med Berdt
 • Lussefika med trevliga seniorer
 • Jan-Åke kåserar om julen
 • Lars Oscarsson sjunger Knalle Jul
 • Prästen & Resten
 • Kören sjunger Goderfton
 • Prästen Jan-Åke Carlsson
 • Bengt Johansson sjunger
 • Lussefika med trevlig pratstund
 • Luciatärnor med glitter i håret
 • Ordförade Gun i samspråk med Berdt
 • Lussefika med trevliga seniorer
 • Jan-Åke kåserar om julen
 • Lars Oscarsson sjunger Knalle Jul

När SPF Seniorerna samlades till Julavslutning den 13 december tog det lite längre tid än vanligt för medlemmarna att komma på plats eftersom alla skulle visa upp Covid-pass. Vi var rekordmånga, 130 seniorer som kommit för att se och höra Prästen & Resten.

Ordförande Gun Oscarson hälsade välkommen varefter SPF:s kör ”Sjung och Le” under ledning av Lottie Jernberg Bergman sjöng ”juliga” sånger; "Goderafton i denna sal", ”Jag drömmer om en Jul hemma” och ”Jag såg mamma kyssa tomten”. Åsa Prytz ackompanjerade som vanligt vid pianot. Tage Otterholm avslutade genom att deklamerade ”Tomten” av Viktor Rydberg.

Så var det dags för Gun Oscarson att välkomna den lokala ensemblen Prästen & Resten till månadsmötet.

Ensemblen består av Jan-Åke Carlsson som är präst. Han kåserar och läser lyrik som inledning till musiken som spelas, Bengt Johansson - sång och gitarr, Lars Oscarson - sång och flygel, Bror Erik Ekegren - bas, Rolf Linder saxofon och tvärflöjt.

Under spelningen påminde prästen Jan-Åke om julens berättelse, om herdarna, om Josef och Maria och Jesusbarnet, om utsatthet och generositet.  Berättelser som manade till eftertanke men som också förmedlade hopp och medmänsklighet. En hög närvarokänsla infinner sig när Jan-Åke berättar. 

Programmet inleddes med ”Höstvisa” och fortsatte sedan med Advent med mörker och kyla. Lars Oscarson sjöng ”Låt mig få tända ett ljus”, sen följde vintern i form av White Christmas och flera andra sånger på temat vintern.

Vi får höra Mikael Wiehes visa ”En ängel steg ner ifrån himlen”, ”Jul, jul, strålande jul”, ”Julens hemlighet” och ”Vinterhamn”.

Julen utmanar oss att bli mer generösa. Jan-Åke Carlsson frågade publiken hur många som varit och sett den nya inspelningen av Karl-Bertil Jonssons jul. Han hade hört att den var bra och dessutom fått bra kritik. Han skulle själv gå och se den.

Jan-Åke hänvisade också till Hjalmar Gullberg som skrivit om Josef i dikten ”Den helga natten”, när han söker härbärge för sin havande Maria och då han (enl Gullberg) säger ”Jag heter Josef och är timmerman”.

Jan-Åke förflyttade oss också till ett fångläger i Sibirien 1941 där en av fångarna, som innan han förråddes och avrättades, skapade julstämning i fångbaracken genom att berätta om sin barndom julgudstjänster. Så sjöng Bengt Johansson ”Hallelujah” av Leonard Coen.

Programmet avslutade med en dikt av Bo Zetterlind ”till Betlehem” och sången ”Heliga natt”.

Gun Oscarson tackade ensemblen på rim och bad dem spela ett extranummer som blev ”När Juldagsmorgon glimmar”. Det var ett finstämt och härligt uppträdande som gav mersmak!

En trappa ner blev vi serverade julkaffe av tärnor med vita lucialinnen och glitter i håret.

Information från ordförande m.fl.

Ove Finnhult, representant för Kronobergsdistriktet informerade om en nybörjarkurs i bridge som börjar efter jul. Några platser finns fortfarande kvar för den som är intresserad.

Irene Kullenberg, informerade från möte med kommunens pensionärsråd (KPR): Kommunen har anställt socialtjänstlotsar som kan hjälpa dig att få kontakter med olika myndigheter och organisationer, t ex serviceresor. Vi fick också veta att man inte kan få RUT-avdrag för städning som utförs i kommunal hemtjänst. Däremot utgår RUT-avdrag om man anlitar privat utförare.

Ordförande Gun Oscarsson talade om att SPF Ljungby nu fått 36 nya medlemmar och att alla nya medlemmar kommer att bjudas in till ett informationsmöte i slutet av januari. Hon hade en förhoppning om att många skulle hörsamma inbjudan.

Lars Lund informerade om Tackfesten som kommer att äga rum på Matverket onsdagen den 9 februari för att tacka alla ideella medhjälpare som jobbat under de två senaste åren.

Lars Oscarson informerade om en studiecirkel i vinkunskap för nybörjare som kommer att starta vid minst 10 deltagare. Cirkeln som kommer att omfatta både teori och praktiskt kunnande kommer att äga rum i Studiefrämjandets lokaler. Kostnad max 100 kr /tillfälle.

Till sist avslutar ordförande Gun Oscarson månadsmötet med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!