Månadsmötet den 20 februari

Först idag, den 17 mars är det möjligt att publicera detta innehåll.

 • Lars Oscarson spelade kända låtar inför månadsmötet
 • Kören under ledning av Lottie Jernberg Bergman
 • Sjung och Le-kören under ledning av Lottie Jernberg Bergman
 • Årsmötet leds av Åsa Prytz och Bengt Bolander
 • Tack för väl genomförda förhandlingar!
 • Tack för allt arbete ni lagt ner för SPF Seniorernas väl!
 • Ordf Gun Oscarson tackar Peter Monsler för ett mycket spännande föredrag.
 • Lars Oscarson spelade kända låtar inför månadsmötet
 • Kören under ledning av Lottie Jernberg Bergman
 • Sjung och Le-kören under ledning av Lottie Jernberg Bergman
 • Årsmötet leds av Åsa Prytz och Bengt Bolander
 • Tack för väl genomförda förhandlingar!
 • Tack för allt arbete ni lagt ner för SPF Seniorernas väl!
 • Ordf Gun Oscarson tackar Peter Monsler för ett mycket spännande föredrag.

SPF Seniorerna Ljungby /Månadsmöte 2020-02-20
Föreningens ordförande Gun Oscarson hälsade de 120 deltagarna med att det som skulle prägla denna dag var årsmötet och den gratis semlan! För att skapa rätt stämning inför årsmötesförhandlingarna inledde kören med tre välkända och välsjungna sånger. Som vanligt leddes kören av Lottie Jernberg-Bergman med Åsa Prytz vid pianot. Åsa bytte därefter snabbt roll eftersom hon blev vald ordförande för det efterföljande årsmötet. Hon började med att gå igenom årsberättelsen och de flesta deltagarna blev då nog överväldigade när de påmindes om hur många aktiviteter som sker under ett år och hur många medlemmar som är engagerade. Därefter rapporterade kassör Lars Lindstrand och revisorerna om föreningens sunda finanser vilket renderade styrelsen ansvarsfrihet för sitt arbete 2019 samt att budgeten för 2020 godkändes. Nu följde val till styrelse och funktionärer 2020 vilket helt följde valberedningens förslag. Årsmötet slutade med att valberedningen blev omvald och att Åsa och Bengt Bolander tackades för arbetet med årsmötet.
Lars Lindstrand, John Göransson, Karin Andersson, Monica Aronsson samt Alvar Salomonsson avtackades för sina mångåriga insatser för föreningen i olika roller.
Innan semlan hann Örjan Larsson informera om kommande resor och studiebesök, Ove Finnhult om distriktstyrelsens aktiviteter samt slutligen ordförande Gun om vad som hänt på senaste styrelsemötet. Nu var det dags för de annonserade semlorna och de överträffade alla de förväntningar som hade trissats upp!
Överträffade de högsta förväntningar gjorde även det föredrag som nu följde! Det hölls av Peter Monsler, välkänd ung företagare i Ljungby. Peter startade sin karriär som äventyrare och upptäcktsresande genom "backpacking" i ett tiotal år kombinerat med uppdrag som dykinstruktör. Sedan blev det allt vildare äventyr som att med motorcykel köra kriss-kross på Island, korsa USA på småvägar från kust till kust, och att följa ryska- och "öststats"-gränser" så tätt som möjligt från Estland till Serbien. Häpnadsväckande nog utan olyckor utom den allra senaste exkursion med ett ökenäventyr i Marocko. Det slutade med att det blev skrot av motorcykeln och en hel del skador på Peter.
Men huvudämnet idag var den resa som Peter ansåg vara sin bästa nämligen den som tog honom från Kina till Ljungby med en s.k. fyrhjuling av allra tuffaste typ. Den geniala idén var att kontakta ett Ljungbyföretag som är ett marknadsledande företag i branschen, och erbjuda att köra hem två maskiner som ett uthållighetstest samt ett marknadsföringsprojekt. De fick ett snabbt OK men endast 7 veckor på sig för att förbereda hela äventyret.

Peter hade så många fantastiska upplevelser att berätta att endast ett litet axplock ryms här. Resan genom Mongoliet var en mycket speciell upplevelse för Peter och hans kompis. Ett öppet och oerhört vackert landskap men nästan helt utan vägar. Eftersom kartor saknas och GPS och mobiler inte funkar får man chansa på att välja ett av många hjulspår och hoppas att det leder rätt. Lite vägledning kunde de få av utslängda tomma vodkaflaskor längs det som var huvudrouten. Ibland frågade man lokalbefolkningen om riktningen till nästa knutpunkt och mätte av den bäring de pekade. Förbluffande ofta visade det sig vara helt korrekt även om målet låg många mil bort.

Några andra nervkramande upplevelser var när de med enorma risker lyckades smuggla över sina maskiner till Ryssland. Längre in i landet hade de vid tre olika tillfällen tvingats in i svarta SUV:ar och skräckslagna förts bort av icke språkkunniga skumma män och förberett sig på att slå sig fria. Dock visade det sig att syftet var att stolt visa upp lokala gruvor, stora familjer respektive Putins MC-kompisar "Nattvargarna". Lärdomen var kanske att tro alla människor om gott tills motsatsen var bevisad!

//Anders Forserud