Vi naggar Ljungby i alla kanter!

Denna första decembertorsdag valde vi Västsidan, med traskande på Ljungbys längsta sammanhängande cykelgåväg. Från Stensberg i söder, genom Rönnäs och Kungshög, till Annelund i norr. Fika som så ofta i vårt mysiga Ljungsjöskjul. Vi var 17 som tillryggalade ca 8 km vardera i fortsatt gråväder utan regn. Kommande torsdag väntar Ostsidan genom Ekebacken, Hångers och Kvarnarna. Välkomna alla och envar! // Rolf