Vi naggar Ljungby i alla kanter!

Denna första decembertorsdag valde vi Västsidan, med traskande på Ljungbys längsta sammanhängande cykelgåväg.
Från Stensberg i söder, genom Rönnäs och Kungshög, till Annelund i norr.
Fika som så ofta i vårt mysiga Ljungsjöskjul.
Vi var 17 som tillryggalade ca 8 km vardera i fortsatt gråväder utan regn.
Kommande torsdag väntar Ostsidan genom Ekebacken, Hångers och Kvarnarna.
Välkomna alla och envar!
// Rolf