I spåren efter det svunna Sunnerboloppet

Mången löpare/motionär saknade säkert det inställda Sunnerboloppet i september. Vår ledare Rolf Hallberg manade oss därför att söka rätt på det rätta milspåret, om det fanns kvar.

Även om gångvägen ej blev identisk med loppets milsträcka, blev den uppmätta sträckan enligt skrivarens iPhone faktiskt 84 hm. Inte illa!

Kaffepausen spenderades sittande på stora stenar invid den tidigare om åren så välfyllda dammen. Höstens regn har ej tillnärmelsevis kunnat fylla densamma efter sommarens uttalade torka!

Vi ses om en vecka igen, kanske än fler, idag var vi ett tjugotal motionärer på spåret.