Årsstämma 2023

Årsrapport för 2023 skall skickas direkt efter årsmötet i er förening till distriktets sekreterare med samtliga uppgifter ifyllda. Styrelse och funktionärer. 
Uppgifterna är viktiga för ett fungerande adressregister på distriktet, samt för uppdatering av hemsidorna.

Resultat&Balansräkning samt Budgetförlag finns på årsstämman för ombuden.Årsstämma 2023 Program
Verksamhetsberättelse 2022
Studier och kulturarrangemang
Röstlängd
Närvarolista - anmälda till Årsstämman
Förslag värdskap
Verksamhetsplan 2023
Förslag omorganisation
Förslag årsmöte vartannat år
Valberedningens förslag

Utbildningsplan 2023
Detaljerad RPR rapport 2022, Bilaga 3

Protokoll årsstämma Gästriklandsdistriktet.pdf
Konstituerande möte distriktet 23-04-17.pdf

Av årsstämman godkänd SPFD Rev verksamhetsplan 2023.docx