Pensionärsrådsmöten (RPR) 2022

Detaljerad årsberättelse RPR för 2022

Pensionärsrådsmötet 17 mars
Protokoll

Pensionärsrådsmötet 9 maj 
Bildspel pensionärsrådet 9 maj 2022
Allmänt Johan Kaarme          <==   
Bibloteksplan Marika Alneng <==
Protokoll
Protokoll                                  <==
Noteringar 
Rurik Löfmarks noteringar      <== 

Pensionärsrådsmötet 6 oktober
Protokoll 
Bildspel - Johan Kaarme RPR 2022-10-06

Pensionärsrådsmötet 9 december
Frågor till RPRs möte. 
Protokoll