Styrelsemöte med lunch den 14 december 2021


SPF Seniorerna Gästriklandsdistriktet


Har haft årets sista styrelsemöte på Forsbacka Wärdshus med en fullmatad dagordning. Glädjande nog kunde ordförande rapportera att fler och fler yngre äldre nu blivit medlemmar. Största ökningen svarar Konvaljen i Hofors Torsåker för med en nettoökning på 10%. Ny presentationsbroschyr beslutades inför 60+ mässan nästa år och SPF appen för bättre och snabbare information från förbund – distrikt och föreningarna införs från och med 2022.
Dagen avslutades med mera matnyttigt i form av en jullunch, som är medlemmarnas tack till styrelse och övriga distriktsfunktionärer för väl utfört arbete under detta annorlunda pandemi år.
Ordförande önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Hans Ström