Utbildning

Cecilia Bjursell, professor Jönköpings högskola/ENCELL: ”Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga lärandet.”

________________________________________________________________

Inbjudan till utbildningar m.m. Se nedan!
.................................................................................................................

Utbildningar som planeras och genomförs på distriktsnivå kan du ta del av i Utbildningsplanen, se länk till vänster. Då det gäller dessa utbildningar skickas en särskild inbjudan ut till samtliga föreningsordförande och berörda målgrupper inför varje tillfälle. Utbildningarna på distriktsnivå genomförs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

IT-kafé

Om du är intresserad att delta i eller medverka i ett s.k. IT-kafé ska du kontakta Bosse Westerlund, Digitaliseringsansvarig hos distriktet.

e-post

bosse.westerlund@emrik.se

 

..................................................................................................

Information om förbundets utbildningar.  

Klicka!

..................................................................................................

Utbilda dig till Livscoach!

Utbilda dig till livscoach och led studiecirkel/grupp i materialet Passion för livet – ett naturligt åldrande.

Vad är "Passion för livet"? Passion för livet är ett program för och av seniorer som vill skapa möjligheter till att förändra och förbättra sin hälsa och livskvalitet – för bästa möjliga liv hela livet. Passion för livet bidrar till hälsa och livskvalitet genom att påverka vanor och mönster genom att bygga broar mellan vad vi vet är bra vanor och hur vi gör i vardagen. 2005 startade Passion för livet som ett samverkansprojekt mellan Qulturum, Region Jönköpings län (dåvarande Landstinget i Jönköpings län), Sveriges Kommuner och Landsting och flera pensionärsorganisationer. Programmet och har sedan dess spridits till stora delar av Sverige och även delar av världen.

Vill du bli Livscoach (handledare) i Passion för livet?
Och vara en del i gemenskapen och lära dig själv och andra mer om: Naturligt åldrande, Fysisk aktivitet, Förebygga fall, Mat och Dryck, Social gemenskap och Läkemedel?

Söderhamns kommun bjuder nu in till en utbildning på två heldagar. Utbildningen är kostnadsfri. Tillsammans med en annan livscoach håller du sedan i ett eller flera livscaféer.

Stöd i ditt uppdrag
Väljer du att utbilda dig kan du sedan leda studiecirklar tillsammans med en annan livscoach, i samverkan med SPF Seniorerna och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi hjälper dig att komma igång.

Kontaktperson på Studieförbundet Vuxenskolan: Lisa Andersson lisa.andersson@sv.se 0651-58 66 81

Inom SPF Seniorerna Söderhamn finns två utbildade livscoacher som leder en studiecirkel just nu, och kan svara på frågor om hur de upplever materialet och uppdraget.

Inga Malmström 070-553 48 99

Iréne Nyhed 070-321 74

Utbildningsdatum våren 2023
Omfattning: 2 heldagar, med 2-3 veckors mellanrum.

Datum: 25/1 + 15/2.

Anmälan görs till: katarina.hedberg@soderhamn.se eller tfn: 0270-756 96

Vill du veta mer om Passion för livet?
Gå in på: https://plus.rjl.se/passionforlivet https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Halsa/Stod-och-hjalp-i-Jonkopings-lan/Passion-for-livet/ https://www.facebook.com/passionforlivet

...........................................................................................................................................

Information om digigtaliseringsansvarig på distriktsnivå och digitaliseringsombud på föreningsnivå

Förbundet har på förslag av arbetsgruppen Digital delaktighet och arbetsgruppen Digitala nätverk inrättat en tjänst på förbundskansliet benämnd digitaliseringsstrateg och denna innehas av Ellinor Lundström, tidigare SV Gävleborg, och som ni alla säkert har träffat. Förslaget bygger bl.a. på de omfattande enkäter våra distrikt och föreningar i landet lämnat till de två arbetsgrupperna.

Vidare har samtliga distrikt nu inrättat en ny funktionärsroll nämligen ”Digitaliseringsansvarig”. Syftet med allt detta är att lyfta frågan om det digitala utanförskapet till en mera strategisk och operativ nivå. D v s hur ökar vi den digitala inkluderingen och därmed minska det digitala utanförskapet hos våra medlemmar. Detta arbete kan bäst bedrivas på föreningsnivå men med stöd av distrikt, förbund och studieförbundet Vuxenskolan. Just frågan om digitalt utanförskap och dess effekter har ju i högsta grad aktualiserats under pandemin.

Vidare är ambitionen att varje förening utser ett "digitaliseringsombud" som kan ta sig an det digitala utanförskapet och dess konsekvenser på föreningsnivå. Tanken är att denna funktionär ska samarbeta med distriktets digitaliseringsansvarige.

Bosse Westerlund, SPF Seniorerna Gavle, har tagit på sig rollen som
digitaliseringsansvarig i SPF Seniorerna Gästrikland. Hans uppgift är att på olika sätt vara länk och resurs mellan föreningarna och distriktet samt till förbundet. Därför behöver han en kontaktperson i resp. förening, ett digitaliseringsombud, som är intresserad av att arbeta med denna utmaning. I många fall kan det vara den person som är studieombud men det behöver inte vara så. Visserligen anser t ex Internetstiftelsen att det digitala utanförskapet i första hand är en utbildningsfråga men det kan vara en person som explicit är intresserad av denna fråga och som samarbetar med föreningens studieombud. Att vara två personer som arbetar med denna fråga kan vara en fördel.
..............................................................................................................................................

Information från förbundet om vårens utbildningar och konferenser.

 

Klicka!

.............................................................................................................................................

 

Antologi m.m. om "Äldres lärande".

 

Klicka!

....................................................................................................................................


Utbud av cirklar inom IKT (Informations- och KommunikationsTeknik)-området, d.v.s. modern teknik.

Distriktet står för eventuella cirkelavgifter. Läs mera under "Ekonomiskt stöd".

Om ni vill starta en cirkel nära er hemort;

Kontakta Lisa Andersson hos Studieförbundet Vuxenskolan!

Länk till info och erbjudanden på Vuxenskolans hemsida:

Klicka!.

....................................................................................................................

Digitalhjälpen. Här får du råd och tips!

Klicka!

............................................................................................................ 

Vägledning i digitala frågor- Digidelnätverket

Klicka!

.........................................................................................................

Seniorsurfarskolan-  SVT

Klicka!

...........................................................................................................

Utbildning i Zoom

Gå in på SPF Seniorernas intranät! Kräver inloggning!

.............................................................................................................

"Inte ensam"

Klicka!

...........................................................................................................

Länk till förbundets utbildningar för förtroendevalda!

Gå in på SPF Seniorernas intranät! Kräver inloggning!

....................................................................................................................

Studiecirkel "Må bra med mat hela livet".

Klicka!

....................................................................................................................................

Bli digital! Erbjudande från Vuxenskolan

Information. Klicka!

....................................................................................................................

Media- och informationskunnighet, MIK

Länk till UR:s utbildningar. Klicka!

.............................................................................................................................

Internetstiftelsens senaste rapport

Klicka!

..................................................................................................................................