Vuxenskolan och SPF Seniorerna Gästrikland

LIVSLÅNGT LÄRANDE
......................................................
SPF Seniorerna är den organisation som Studieförbundet Vuxenskolan har uteslutet störst verksamhet tillsammans med, allt från föreningskunskap, hälsa & livsstil, digital kommunikation/internet, språk, hantverk, dans och musik till kulturprogram i allt mellan mat på äldreboenden till reseskildringar och historia.
....................................................................................
Tillsammans satsar SPF Seniorernas Gästriklandsdistrikt och Studieförbundet Vuxenskolan på att överbrygga den s k Digitala klyftan.