Distriktets resor

SPF Gästriklands mål och syfte med resorna är att det skall finnas ett bra och differentierat utbud och att genom att delta i resorna skall man ha trevligt, dels genom själva resan och i mötet med andra SPF: are.
Du kan anmäla dig till önskad resa när den finns på hemsidan och/eller det kommit ut ett massutskick via mail om resan.
Vi försöker att hjälpa till med alla önskemål så bra vi kan så att resan skall bli bra för dig som är resenär. Välkommen med din anmälan!
Resesamordnargruppen