Höstkonferens

   imageu0wym.png          
SPF Seniorerna Gästriklands höst- och ordförandeträff 2022

Gästrikedistriktet SPF Seniorerna hade sin Höstkonferens/Ordförandeträff den 24 oktober på Bomhus Folkets Hus. Värdförening var SPF Rudan i Bomhus.

Alla utom en förening hade möjlighet att vara representerade och dessutom några inbjudna gäster, Ann-Charlotte Jansson från Gävle Åldrevänlig Kommun, Ellinor Lundström digitaliseringsstrateg på SPF Seniorernas förbund och Lisa Andersson verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Lisa inledde mötet med att presentera sig.

Förmiddagen inleddes därefter med kategorivisa gruppdiskussioner för föreningsordförande, sekreterare, kassörer och webbredaktörer samt medlemsregisteransvariga.

Tyvärr hade den bokade kören drabbats av höstförkylningar så den programpunkten fick utgå.

Efter en välsmakande lunch gästades vi av Maria Karlsson Västerås, från Region Mitt inom Polisen, expert på bedrägerier mot äldre.

Hon hade en timmeslån genomgång av de alltmer utstuderade bedrägerier som vi äldre utsatts för och lämnade många tänkvärda exempel. Oavsett vilka argument som brottslingarna använder sig av LÄMNA ALDRIG UT BANK ID m.m.

Tyvärr måste programpunkten ” Biblioteken och det digitala utanförskapet” utgå p.g.a sjukdom.

Summering av arbetsgruppernas diskussioner avslutade eftermiddagen varefter ordförande Hans Ström tackade alla medverkande och inte minst värdföreningen Rudan, Bomhus, för bra planering och genomförande.