Regionala pensionärsrådet (RPR)


SPF Gästrikland har två representanter i Region Gävleborgs pensionärsråd, RPR.
I detta råd, denna grupp, får pensionärsorganisationerna i Gävleborg fyra gånger om året träffa regionsledningen och ta del av planer och aktiviteter som regionen driver och som berör den stora gruppen ”äldre”. Regionsledningen, eller personal i regionsorganisationen, föredrar då mål och planer för Regionens aktiviteter inom sjuk- och hälsovård. 
Vid dessa tillfällen ges också tillfälle till frågor och diskussion med pensionärsorganisationernas representanter. SPF genom RPR eller Distriktet är också remissinstans till Regionen i frågor som berör äldrevård.

Från region SPF Gästrikland är representanterna Anders Wallin, Syrenen och Rurik Löfmark, Ankaret.

Följ oss gärna här på Gästriklandsdistriktets hemsida där också länk till mötesprotokollen finns.

Protokoll från dessa möten läggs på Region Gävleborgs hemsida (<= klicka här). 
Meddelande med länk till protokollen kommer att publiceras efter varje möte.

Kontaktuppgifter till våra representanter är:
Anders Wallin - and.wallin@telia.com
Rurik Löfmark - rurik.lofmark@gmail.com

Som representanter för SPF Seniorerna i regionen tar vi gärna emot frågor, synpunkter, kritik, beröm eller annan återkoppling till regionsledningen om hur dess verksamhet påverkar oss äldre i regionen och vårt välbefinnande, liksom också önskemål och krav inför framtiden.