Om distriktet

Och om vad vi står för, vad vi vill och vad vi gör.
SPF Seniorerna i Gästrikland består av 10 föreningar i landskapets fyra kommuner med totalt ca 3 400 medlemmar.

Kalendarium/Mötesschema 2024 för Distriktstyrelsen
SPFD Kalendarium 2024 HS.pdf

Vi arbetar tillsammans med våra lokalföreningar i syfte eller genom att

* Öka den sociala gemenskapen

* Ökad folkhälsa i form av olika aktiviteter t.ex. Qi Gong, boule, bridge, golf, simning, promenader, fysisk träning m.m.

* Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuds

* Erbjuda ett lockande rese-och utflyktsprogram

* Erbjuda rabatter - både lokala och centrala.

Vi strävar efter

- Att kommuner och region beaktar äldres livssituation samt anpassar

   sina verksamheter i linje med detta

- Bättre ekonomisk trygghet för våra medlemmar

- God äldreomsorg och hälso- och sjukvård för våra medlemmar

- Bättre tillgång till Seniorboenden av olika slag

- Ökad trafiksäkerhet för gruppen äldre

- Att äldre har möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter i modern teknik

..................................................................................................

Våra ledamöter i Regionens pensionärsråd (RPR) bevakar frågor gällande hälso- och sjukvård samt övriga verksamheter där Regionen är huvudman.

Ledamöterna i Kommunernas pensionärsråd (KPR) bevakar de frågor som berör äldre inom alla de politikområden där kommunerna är huvudmän.

...................................................................................................

Om du har synpunkter eller förslag vad gäller SPF Seniorerna Gästriklands webbsida kan du kontakta styrelsen.

Här hittar du alla kontaktinformation till våra 10 föreningar i distriktet:
Klicka!

Du hittar oss också på Facebook, sök på SPF Seniorerna Gastikland

Vi samarbetar bl.a. med Studieförbundet Vuxenskolan
Klicka!

och med Länsförsäkringar Gävleborg
Klicka!
............................,.......................................