Gymnastik

Gymnastik på 10:an gör uppehåll under januari p g a den ökade smittspridningen i samhället!

Tyvärr ser vi oss tvungna att göra ett uppehåll med gymnastiken då smittspridningen i samhället har ökat igen! Vi åter kommer med tid så snart vi anser att vi kan träffas utan att riskera att bli smittade.

Måndag den 10/1 kl 11-12 kör vi igång igen med vår gympa under ledning av Eva Persdotter.

Vi förutsätter att du som kommer är fullvaccinerad och inte har några symptom på Covid-19!