Hur SPF i Flen hanterar persondata

 1. Vid resor utomlands kräver arrangören en lista som innehåller:
  namn, adress, telefonnummer samt födelsedata

 2. Vid resor inom Sverige kräver arrangören en lista som innehåller:
  namn, adress samt telefonnummer.

  Dessa listor skickas till arrangörerna.

 3. När SPF ordnar ett arrangemang, som kräver anmälan, vill vi ha:
  namn samt, ibland, telefonnummer

  Efter slutförd resa eller arrangemang kastas listorna som vi har på SPF.

  Utfärdat av Sten Wahlström och Gun Hansson, styrelsemedlemmar i SPF Flen, enl. den nya GDPR-lagen 2018-08-26