Styrelsemöte December 2018

Styrelsemöte December 4 2018

4 December höll distriktstyrelsen årets sista styrelsemöte i Lagergrenska huset i Vänersborg.

Förutom styrelsen deltog adjungerade.

Nedan syns styrelsen som ser glada ut trots vind och kyla.

Nedan syns styrelsen tillsammans med adjungerade, fortfarande lika kallt och blåsigt.

På mötet firades några jubilarer, som hyllades med blommor, present och mycket vacker sång av de närvarande.

 

 

Jubilarer från höger till vänster

Anita Stiller

Kenneth Johansson

Gunnar Henriksson

På mötet utsågs följande representanter

Norra HSN (hälso och sjukvårdsnämd)

Ingrid Almen ordinarie

Lennart Jansson ersättare

Västra HSN 

Jan Sjödahl ersättare

Vuxenskolan

Kenneth Johansson ordinarie

Jan Sjödahl ersättare 

Samtliga utsågs på 2 år.