Årsstämma 2018

Norra Älvsborgs Distriktsstämma 2018 har nu ägt rum 7 April All information nedan

Årsstämman för NÄ distriktet har hållits 7 April i Vänersborg

Protokoll finner Du här och konstituerande här

Drygt 100 ombud hade samlats för årsstämman 2018.

Carina Bismann och Gunnel Jende registrerar ombuden

Gäster SPF Förbundsordförande Eva Eriksson och Bohusdistriktets ordförande Gunnel Fritzon.

Lennart Jansson samtalar med våra gäster

Parentation för de som inte längre är med oss.

Därefter spelade Lilla Bandet från Färgelanda för oss.

Du kan lyssna till dem här  eller här

Lilla Bandet består av Ulrika Claesson och Johan Pettersson

www.lillabandet.se

Stämman förklarades öppnad av distriktsordförande Siv Gustavsson.

Till mötesfunktionärer valdes:

Ordförande Sven-Ingvar Eriksson

Vice ordförande Gunnel Johansson

Sekreterare Gunnel Jende

Vice sekreterare Carina Bismann

Därefter vidtog mötesförhandlingarna enl dagordningen.

Protokoll kommer

Förhandlingarna ajournerades och vår förbundsordförande Eva Eriksson höll sitt anförande. Delar av det kan Du se här.

Efter lunch blev det rapporter från IT, Boule samt en övrig fråga.

Sedan slutfördes förhandlingarna. Med bl a val.

Siv Gustavsson omvaldes till ordförande. Övrigt kommer i protokollet.

När förhandlingarna avslutats blev det avtackningar.

Mötesvärdarna från Vitalia Vårgårda och Bjärke tackades för en fin insats.

Styrelsen visar upp sig, några saknas.

Stämman förklarades avslutad varefter alla upplöstes.

Bilder Kjell Gustavsson, Videor Hans Ekwall 

 

K A L L E L S E

Finns i texten nedan samt som .pdf här

  

Verksamhetsberättelse finner Du här

 

Valberedningens förslag finner Du här

SPF-föreningarnas valda ombud och distriktsstyrelsen samt revisorer och valberedning kallas till

DISTRIKTETS ÅRSSTÄMMA

Lördag den 7 april 2018 på Quality Hotel Vänersborg.
Samling och ombudsanmälan sker kl. 09.00 – 09.45, där ni också får alla handlingar.

Motioner eller frågor man tänkt väcka på årsmötet skall vara distriktsexpeditionen tel. 0521-63470 eller maila spf.norraalvsborg@swipnet.se tillhanda senast den 24 februari 2018.

Föredragningslista samt övriga handlingar översändes senare endast på mail.

Var vänlig meddela till distriktet vilka ombud som skall delta i årsstämma senast 1 mars 2018.

Blir Du förhindrad att delta, så meddela detta till din ersättare.

Kostnader: 200:--/ person. Resorna betalas av Distriktet.

Deltagare utöver ombud skall anmälas till distriktsexpeditionen.

OBS! Ordna samåkning med närliggande föreningar

V Ä L K O M M E N!

Vänersborg 2018-02-19

Siv Gustafsson
Siv Gustavsson / Distriktsordförande