Årsstämma 2021

Information om årsstämman 2021 kommer att samlas här

Information kommer efter hand

På styrelsemöte 20210128 beslutade styrelsen att årsstämman skall ske per capsulam och bör vara genomfört per 3 maj.

Brev från Siv ang stämman

Antal ombud per förening

Läs här Peter Sikströms brev i detta ämne