Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 6 April

6 April höll vi vår årsstämma i Vänersborg på Quality Hotel.

Deltagarna registrerades av Carina och Gunnel

I år hade vi besök av SPF generalsekreterare Peter Sikström.

 

Peter redogjorde för hur och varför pensionsystemet ser ut som det gör.

Allt styrs av några få representanter från 5 riksdagspartier plus att MP får vara med och lyssna. Peter sade också att det är ytterst få som begriper pensionssystemet fullt ut, och han är inte en av dem.

 

Peter förklarade att det måste ske förändringar och det är redan beslutat om en gradvis höjd pensionsålder, dessutom behöver avgifterna till systemet höjas.

Ett problem är att idag börjar man arbeta först vid 27-29 års ålder och det faktiskt är bara en tredjedel av befolkningen som skall försörja resten.

Det var en viktig information för oss seniorer, men det är faktiskt viktigare för de som nu förvärvsarbetar eftersom det är de som kommer att påverkas mesta av de kommande förändringarna.

Ett förslag till alla seniorer var att vi skall tala med våra barn och barnbarn hur viktigt det är med IPS individuellt pensionssparande. Peter försökte få sin barn ännu inte tonåringar att börja med detta sparande, men tyckte att det var svårt att motivera dem.

Peter avtackades med kraftiga applåder.

 

Därefter började själva årsstämman, med sedvanliga förhandlingar.

Presidiet in action.

Protokoll kommer senare.

Siv Gustavsson omvaldes enhälligt till ordförande.

Övriga val utföll enl valberedningens förslag.

Därefter fick avnjuta en musikunderhållning med Refräng & Co.

Här kan Du höra dem

Därefter skedde flera avtackningar av funktionärer på mötet samt avgående funktionärer.

Presidiet fick blommor.

Valberedningen som har det svåraste av alla uppgifter fick blommor och tack för sitt arbete.

Revisorerna fick blommor som tack för sitt viktiga arbete.

Tack till avgående styrelsemedlem

Tack till mötesfunktionärerna från Mellerud och Åmål

Bilder Kjell Gustavsson och Hans Ekwall

Text hans Ekwall

 

 

Kallelse till årsstämma 2019

K A L L E L S E

SPF-föreningarnas valda ombud och distriktsstyrelsen samt revisorer och valberedning kallas till

DISTRIKTETS ÅRSSTÄMMA

Lördag den 6 april 2019 på Quality Hotel Vänersborg.
Samling och ombudsanmälan sker kl. 09.00 – 09.45, där ni också får alla handlingar.

Motioner eller frågor man tänkt väcka på årsmötet skall vara distriktsexpeditionen tel. 0521-63470 eller maila spf.norraalvsborg@telia.com tillhanda senast den 22 februari 2019.

Föredragningslista samt övriga handlingar översändes senare endast på mail.

Var vänlig meddela till distriktet vilka ombud som skall delta i årsstämma senast 1 mars 2019.

Blir Du förhindrad att delta, så meddela detta till din ersättare.

Kostnader: 200:--/ person.
Resorna betalas av Distriktet.
OBS! Ordna samåkning med närliggande föreningar, tänk på att fylla bilarna.

Deltagare utöver ombud skall anmälas till distriktsexpeditionen.

V Ä L K O M M E N!
Vänersborg 2019-01-15
Siv Gustavsson
Siv Gustavsson / Distriktsordförande

 

Kallelsen finns här som pdf.

Verksamhetsberättelsen finner Du som pdf här

 

Årsstämma hålls som vanligt på Quality Hotel Vänersborg

Finns på Goggle Maps som Du finner här

Nabbensbergsvägen, 462 40 Vänersborg