SPF Kongress 2021

Den 23-24 augusti återupptogs SPF Seniorernas 30e kongress som inleddes digitalt den 12 juni 2020. Platsen var Aronsborg i Bålsta, Håbo kommun i Uppsala län.

Bild: Kongressombud Birgitta Rolöf, Kenneth Johansson och

Lars Lyborg ombud för Södra Älvsborgsdistriktet

 

Kongressombud från vårt distrikt var

Kenneth Johansson, Birgitta Rolöf och Siv Gustavsson.

Kongressen innehöll intressanta samtal, diskussioner,

bifallet en stor mängd motioner, fastställt mål och strategier,

antagit ett bostadspolitiskt program och beslutat

om nya stadgar med tillägg. Protokoll kommer.

Nedan länk till kongress sida. Där finns en film från kongressen.

SPF - Seniorerna Kongress 2020-2021 (spfseniorerna.se)