Årsstämma 2017

Distriktets årsstämma hålles 8 April

Årsstämma för Norra Älvsborgsdistriktet hålles 8 April på Quality Hotel i Vänersborg. Samling från kl 09.00.

Quality Hotel Vänersborg
Nabbensbergsvägen 2, 462 40 VÄNERSBORG

Här är det

Kallelse

Verksamhetsberättelse för Norra Älvsborg 2016-17

Årstämman i Distriktet har nu hållits, här kommer bildbevis.

Årsstämmoprotokoll

Stämmodeltagarna samlas

Stämman började med parentation samt en tyst minut för offren för terrordåden i Stockholm.

 

Kenneth Holmström underhöll med sång, musik och lite historier.

Han var mycket uppskattad.

 

Gamla styrelsen visade upp sig

 

 

En representant för Vuxenskolan informerade om verksamheten

Presidiet med Elver Jonsson i spetsen påbörjade sitt arbete

Tillträdande Ordförande Siv Gustavsson delade ut blommor till avgående styrelseordföranden Kjell Hansson liksom till Janne Sjödahl som också avgick

Fler funktionärer fick blommor för förtjänstfullt arbete under året

 

 

 

Luktar dom gott?

Den nya styrelsen