Valberedareutbildning

Utbildning för valberedare 21 November i Vänersborg

SPF SENIORERNA Norra Älvsborgsdistriktet och SV Västra Götaland anordnade en Inspirationsdag - En framgång för SPF SENIORERNA är aktiva förtroendevalda 21 november 2017 i Folkets Hus, Vänersborg.

Rune Kjernald tidigare förste vice ordförande höll en föreläsning om bästa laget når längst- valberedningens möjligheter.


Agneta Olsson ordförande för Svenska trädgårdar i Väst och Karin Södersten, styrelseledamot för Svenska trädgårdar i Väst. De berättade om egna erfarenheter av att arbeta tillsammans med ideella krafter, Agneta med Bohusläns Museum som bas och Karin i Föreningen Norden. Kenneth Johansson studieansvarig tackade och gav en bok till var en .