VUXENSKOLAN

Studieförbundet Vuxenskolan fyller 50 år

  • GLAD KENNETH

SPF Seniorerna

Några noteringar från SV 50 år

Studieförbundet Vuxenskolan fyller 50 år i år och hade fördenskull ett högtidlighållande på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv lördagen den 16 september

För SPF Seniorerna i distrikt Norra Älvsborg var undertecknad närvarande och medförde en present i form av ett bidrag som hjälp till Cancerfonden

Anna Sunesson som är ordförande i SV i Västra Götalandsregionen hälsade välkommen och berättade översiktligt om verksamheten och om Vuxenskolans historia och om dess värdegrund

Programmet fortsatte med en betraktelse av Peter Örn, tidigare liberal politiker och bland annat chef för Sveriges Radio och Röda Korset


Peter hade ett mycket fint tal som bland annat tog upp :

Vad är bildning? Om bildning och utbildning

Om värdet av att läsa böcker och där han höll en liten betraktelse över vikten av första meningen i en bok

Om cirkelverksamhetens betydelse som en av de främsta formerna för kunskapsinhämtning

Vidare tog han upp frågan om "att kunna mycket om lite eller lite om mycket" Vad är värdefullast?


Slutligen om böcker och om läsandets betydelse

Efter lunch fanns ett program om Sv:s internationella arbete
Hantverk i olika former uppvisades
SV har ju ett brett utbud av skilda verksamheter för människor i alla åldrar och SPF är enbart en del av detta.

Vi fick också en bok "som en brinnande cirkel av ljud" av Anders Johnson där det bland annat återfinns ett citat avTage Danielsson från 1979 som lyder "dumhet heter det inte längre. Det heter alternativ intelligens"

Dagen avslutades, enligt programmet med middag och dans senare på kvällen men kunde jag då tyvärr ej medverka på grund av andra engagemang

Gråbo 20170918
Kenneth Johansson
Studie-och folkhälsoansvarig