IT/Mobilmanualer

Manualer för grundläggande kunskaper för att hantera Din mobil, dator och padda.

Här finner Du massor med länkar till IT handledningar

Nedan finner Du länkar som GBG stad samlat för att hjälpa äldre att bli mer digitala

Bli bättre på att använda ny teknik - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Alla kan surfa

Digitala betalningar Android/Samsung

Digitala betalningar Iphone

Handla mat

Utbildning i användande av GMAIL och Google meet

Hur man använder kalendern i GMAIL

Grundkurs i användande av Samsung/Android

Grundkurs i användande av Iphone

SMS info endast för Miriamanvändare

På denna länk finner Du manualer och filmer med lathundar somhhälper Dig att bli bättre på att hantera Din mobil.