Boule 2020

Information om bouleaktiviteter 2020


SPF ÄLVSBORGS NORRA DISTRIKT

BOULEKOMMITTÉN I SPF NORRA ÄLVSBORG

RESULTAT

Onsdag 26 augusti spelades DM dubbel Mixed i Vänersborg. I snålblåst och höstlik temperatur genomförde 16 st mixlag tävlingen, som gick i fem (5) monrad.
Det blev en heldag och de tre bästa lagen blev enligt nedan:

1) Kerstin och Tage Sundkvist, SPF Lilla Paris, vann samtliga omgångar.


2) Börje Lindstrand och Gun-Britt Boström, SPF Bäcke-Ödskölt, vann fyra (4) omgångar.


3) Björn och Betty Elmby, SPF Lilla Edetbygden, vann tre (3) omgångar.

Tack från deltagarna framfördes till SPF Lilla Paris som arrangerade tävlingen.

Boulehälsningar
Lise-Lotte Brennelid

 

RESULTAT DM 2020

 

Den 29/7 2020 tävlades DM Dubbel i både Dam- och Herrklassen i Vänersborg.
Det mycket regniga vädret till trots blev resultaten enligt nedan:

DAM -

1. Sinikka/Lise-Lotte Brennelid, SPF Lilla Paris Vbg
2. Rigmor Hallqvist/Lisbeth Svensson, SPF Lilla Paris Vbg
3. Märta-Stina Flodén/Eva Brolin, SPF Hjorten Alingsås

HERR -

1. Tomas Hallqvist/Håkan Fransson, SPF Lilla Paris Vbg
2. Georgiou Evaggelos/Gert Graaf, SPF Lilla Edetbygden
3. Lennart Strand/Björn Olsson, SPF Lilla Paris Vbg

OBS! DM I TRIPPEL ÄR INSTÄLLT

Detta med anledning av Sv. Bouleförbundets rekommendationer gällande
arrangemang vid bouletävlingar.


OBS! Nytt datum för DM trippeln i Högsäter. Ny anmälningstid!

INBJUDER till DM FÖR TRIPPELLAG I HÖGSÄTER
I KLASSERNA DAM, HERR och MIXED.

GIVETVIS KOMMER FHM:S REGLER OCH REKOMMENDATIONER SOM GÄLLER VID TILLFÄLLET ATT RESPEKTERAS

 

Inbjudan finns här som pdf för den som vill göra en utskrift.
Spelplats: Högsäter. Spel i 4 monrad.
Tid: Den 19 augusti 2020. Samling kl. 0930.
Spelstart kl. 1000.


Anmälan: Senast 30 juli 2020 med namn på deltagarna och telefonnummer till
Iris Ahlbom, Balders väg 2,
458 70 HÖGSÄTER
Mail: hogsater.bygg@telia.com
Startavgift: Kr. 200:- per lag insättes på konto
Swedbank 8105-9924641380-2.
Ange vilken förening som betalar!

Förutom inteckning i Vandringspriset erhåller segrarna priser. Likaså utgår priser till andra- och tredjepristagarna i varje klass.

Vänersborg 7 maj 2020

Lise-Lotte Brennelid
SPF Norra Älvsborgs Distrikt / Bengt Arwidson
Tfn 0702-697745

BOULEKOMMITTÉN I SPF NORRA ÄLVSBORG
OBS! Ändrad spelsplats för nedanstående DM-tävling.

INBJUDAN till DM Dubbel 2020 för Mixed-lag. Spelplats: Sjövallen, Vänersborg
Tid: 26/8 2020. Samling kl. 0930 och
spelstart kl. 1000. Tävling i 5 monrad.
Spelavgift: Skr 200:- per lag insättes på Swedbank
konto 8105-9924641380-2 i samband med
anmälan. Ange vilken förening som betalar.
Anmälan: Senast 14/8 2020 med namn på deltagarna och telefonnummer till undertecknad.
Priser: Förutom inteckning i vandringspriset er-
håller det segrande laget priser. Ävenså lagen
på andra och tredje plats erhåller priser.
OBS! Anmält lag som ej kommer till start i tid lämnar wo.
Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej.

Här finner Du inbjudan som pdf som kan skrivas ut.

Vänersborg 5 juni 2020

Lise-Lotte Brennelid
SPF Norra Älvsborg Distrikt /Bengt Arwidson
Tfn 0703-387438 Tfn 0702-697745
Mail: brennelid@gmail.com

 

 

INBJUDAN

till upptaktsmöte inför bouleverksamheten 2020


tisdagen den 4 februari 2020, kl. 1200 – ca 1500
i Sv. Kyrkans församlingslokaler, som ligger i hörnet
av Kungsgatan-Vallgatan i Vänersborg.


Förhinder att delta anmäles senast 31 januari till
Allan Danielsson per telefon enligt nedan eller till
Lise-Lotte Brennelid, tfn 0703-387438 eller mail
brennelid@gmail.com.


Som vanligt uppmanas alla att samåka.

V Ä L K O M N A!
Lennart Magnusson
Ordförande
/Allan Danielsson
076-7741823

Förslag till föredragningslista 4 februari 2020.

1. Mötet öppnas.
2. Upprop och godkännande av fullmakter.
3. Val av ordförande att leda mötet.
4. Val av sekreterare och justeringsman.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Inkomna motioner.
7. Val av ordförande för bouleverksamheten i
distriktet under kommande verksamhetsår.
8. Distriktets tävlingar under år 2019 – en tillbakablick.
9. Distriktets tävlingar under 2020:
a. Sommarserien
b. Trippel i Högsäter
c. DM i dubbel
10. Andra tävlingar i närområdet etc.
11. Förbundsmästerskapet 2020.
12. Övriga frågor.
13. Mötet avslutas.

Här finner Du inbjudan som .pdf för utskrift.