Folkhälsoträff

Folkhälsoträff " Det goda livet hela livet" som vände sig till distriktsstyrelse, lokala styrelser, folkhälsoombud, ledamöter i KPR; HSN-, P-råd, RPR och övriga intresserade.

 

14 februari 2018 Kulturhuset/ Folkets Hus, Vänersborg

Det goda livet hela livet


Ann-Christin Baar, styrelseledamot SPF Bohus, fd primärvårdschef VGR


1177, mycket mer än sjukvårdsrådgivning 

kerstin Larsson, sjuksköterska och kvalitetskontroller på 1177


Munhälsans betydelse för den allmänna hälsan för äldre
Kenneth Johansson avtackar övertandläkare Madeleine Wertsén


Dagen avslutades med en fråga: Hur går vi vidare i föreningsarbetet och hur påverkansarbete i
KPR och hälso- och sjukvårdsnämnder, inte minst med tanke på valet 2018