Inspirationsdag

Inspirationsdag i Vänersborg 19 September 2019

Distriktet hade kallat föreningarnas ordförande m fl

Det var  ca 40 deltagare.

Alla hälsades välkomna av Siv Gustavsson ordförande i distriktet.

Siv presenterade Carina Bissman som jobbar på distriktets kontor i Vänersborg

Kenneth Johansson från styrelsen talade om aktuella projekt.

Kenneth talade om storbandskoncerten i November, Vårdcentralkollen, ensamhet mm.

Kjell Hansson från Alingsås, vår tidigare distriktsordförande och nu ledamot i förbundets styrelse.

Kjell vilar inför sitt framförande.

Kjell talade om aktuella SPF frågor. En hel del om förslag till stadgeändringar, som också medförde många frågor.

Efter Kjell så var det lunch. Eftersom det var Torsdag fanns det ärtsoppa med pannkakor. Men även fisk mm.

Efter lunch var det så Claes-Hugo Larsson från Ale som visade upp vad man gjort och gör i Ale för att skaffa och behålla medlemmar.

Det är ett omfattande program som man genomfört/genomför.

Mycket handlar om att engagera medlemmar utanför styrelsen att delta i föreningens verksamhet.

Ale har en positiv utveckling under flera år. Claes-Hugo kommer 25/9 till Lerum, som har den sämsta utvecklingen i distriktet, för att ge Lerum ideer om hur man kan vända utvecklingen.

Därefter var det Hans Ekwall distriktsansvarig för Webb och Miriam som berättade om läget och kommande utbildningar nu till hösten.

Hans framhöll också att föreningarna måste jobba ännu mera på att få in medlemmarnas mejladresser till Miriam. Flera föreningar använder inte mejlfunkionen, men distriktet sänder ut information och därför bör alla anstränga sig.

Nu är det också viktigt samla på sig mobilnr eftersom det kommer en SMS tjänst i Miriam.

Hans talade också om GDPR och hur viktigt det är att man handskar med personuppgifter på rätt sätt.

Slutligen uppmanade Hans föreningarna att arrangera utbildningar för medlemmar i datorer och smartphones.

Siv avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Foto Carina Bissman och Hans Ekwall Kickie Lindqvist