Politikerutfrågning 2018

Inför valet 2018

Referat från träffarna kan Du se här


Förmöte den 21 maj hos SV i Uddevalla
Närvarande: Niklas Wennerberg SV samordnare, Maria Hultberg SV, Bohusdistriktet med Gunnel Fritzon distriktsordförande, Henry Bäckström, Florence Göthe och X- person.

Från Norra Älvsborgsdistriktet kom Kenneth Johansson, Lennart Jansson, Claes Hugo Larsson och Siv Gustavsson.


Uppdraget var att SV anordnar en regional politikerutfrågning i samarbete med Bohus- och Norra Älvsborgsdistriktet.
Följande är gjort att ort och datum är bestämt. 21 aug Alingsås Palladium prel., kl 13-15 22 aug Uddevalla Bohusläns Museum kl 13-15


Vem gör vad? SV kontaktar politiker, avtalar med en moderator från SV och övriga praktiska detaljer. Distrikten ansvarar för värdar på respektive plats.

Vårt förlag är att distriktets styrelsemedlemmar som bor närmast staden åker dit. Vill man åka till den andra platsen som ligger längre bort från hemorten går det också bra men då behöver man inget uppdrag.

Distrikten ansvara också för marknadsföring med lokal förankring. Det betyder att föreningarna kan t ex skriva en "blänkare" i sina egna program, hemsidor eller kontakta lokala ortstidningar och be om ett reportage eller en intervju av några våra pensionärer om vilka regionala pensionärsfrågor är viktiga inför valet. Allt beror på hur den lokala tidningen är på hugget.

SV skickar oss affischer som vi sänder till ordförande i våra föreningar. Affischen kan sättas upp i bibliotek eller på annan godkänd offentlig plats.


Budgeten är planerad för 30000:- kr som delas med Bohus- och Norra Älvsborgsdistriktet. SV bidrar med en viss kostnad.


Viktiga frågor. Vi i distriktet skall lyfta fram viktiga äldrefrågor som regionen är ansvarig för. Vi får tillsammans förbereda angelägna frågor. Skicka gärna in förslag till distriktet eller ta med dessa till politikerutfrågningen. Återkommer när jag vet mer. Självklart att våra medlemmar kommer till utfrågningen.

Sommarhälsningar Siv Gustavsson distr. ordf.