Aktuellt program

Visas på hemsidan och Alingsås Kuriren

Höststart den 26 augusti  kl 15 i Mellby Mekaniska. Mer information senare

Månadsmöte i september kan tänkas handla om Hälsa och välmående på äldre dar. Arbete pågår

Hjärtligt välkomna!