Årsmöte februari 2018

Årsmöte i samlingslokalen i Pingstkyrkan i Sollebrunn den 23 februari

 • Lennart Brodén hälsar välkommen till årsmötet
 • Kristina Grapenholm leder årsmötet
 • Uno Johansson i valberedningen läser upp föreslagna kandidater
 • Några av medlemmarna på mötet
 • Kristina G berättade engagerat om TD dvs tillgänglighetsdatabasen
 • Ingegerd Westin redogör från en utbildningsdag om Det goda livet - ett bra liv hela livet
 • Lennart Brodén hälsar välkommen till årsmötet
 • Kristina Grapenholm leder årsmötet
 • Uno Johansson i valberedningen läser upp föreslagna kandidater
 • Några av medlemmarna på mötet
 • Kristina G berättade engagerat om TD dvs tillgänglighetsdatabasen
 • Ingegerd Westin redogör från en utbildningsdag om Det goda livet - ett bra liv hela livet

Årsmöte i SPF Bjärkebygden
SPF hade årsmöte i Pingstkyrkans samlingslokal i Sollebrunn fredagen den 23 februari. Ordförande Lennart Brodén hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkommen till Kristina Grapenholm som skulle leda årsmötet. Förhandlingarna genomfördes i rask takt och många val gjordes.
Den valda styrelsen består av Lennart Brodén – ordf, Margareta Johansson, Evert Johansson, Jan Wiksten, Kjell Jarnelid, Hjördis Wideklev och Björn Bergersen. Dessutom valdes personer till olika ansvarsområden.

Till kaffet serverades semla till medlemmarnas förtjusning. Kökspersonalen avtackades sedermera för det gångna året med tulpanbuketter. Även de lotteri- och gymnastikansvariga fick välförtjänta blommor.

Efter kaffet berättade Kristina Grapenholm engagerat och initierat om det förtjänstfulla arbetet i Västra Götalandsregionen om mänskliga rättigheter. Hon visade också en film om tillgängligheten för alla i samhället. En mycket tänkvärd film som finns att titta på: http://www.t-d.se/sv/TD2/TD/TD-filmen/

Ingegerd Westin, friskvårdsansvarig i föreningen redogjorde från en utbildningsdag över ämnet: Det goda livet – ett bra liv hela livet. Det handlar i mångt och mycket om att förebygga problem. Bra är att promenera en halvtimma om dagen och att stärka musklerna med måttfull styrketräning och lite extra protein. Varför inte en äggsmörgås till kaffet! Redogörelsen avslutades med påminnelsen om Det egna ansvaret för hälsan.
Till sist drogs som vanligt många vinnare i lotterierna.