Glaukom

Information om glaukom i Församlingshemmet i Sollebrunn tillsammans med PRO

  • Välkommen till information om glaukom
  • Informatören från Malma
  • Michèle spelar vackra melodier på piano
  • Ralf Olofsson och deltagarna
  • Välkommen till information om glaukom
  • Informatören från Malma
  • Michèle spelar vackra melodier på piano
  • Ralf Olofsson och deltagarna