Mellby Arena

Första träffen efter pandemin ägde rum i Mellby Arena. Planerna på en arena mitt i byn och för olika verksamheter tog fart 2016 och arenan stod färdig 2020. Det finns plats för aktiviteter som fotboll, volleyboll och tennis, men inte bara sport. Skolan använder arenan ofta, i verksamhet och på raster. Musikframträdanden kommer att arrangeras liksom t ex loppisar.

  • Ordförande Lennart Brodén hälsar välkommen till Mellby Arena
  • Bengt Mökander berättar engagerat om arenans tillkomst
  • Sportklubben SMSK har gjort ett fantastiskt arbete för att möjliggöra arenans tillkomst.
  • Efter flera års arbete gick de i mål 2020
  • Deltagarna bjöds på en utomordentlig god fika. Många samtal vid borden
  • Ordförande Lennart Brodén hälsar välkommen till Mellby Arena
  • Bengt Mökander berättar engagerat om arenans tillkomst
  • Sportklubben SMSK har gjort ett fantastiskt arbete för att möjliggöra arenans tillkomst.
  • Efter flera års arbete gick de i mål 2020
  • Deltagarna bjöds på en utomordentlig god fika. Många samtal vid borden