Månadsmöte oktober 2017

  • Björn berättar och visar bilder om Erska
  • Rufus trollar.....
  • ...och jonglerar
  • Distriktets trafikansvarige redovisade om behovet av reflexer
  • Använd reflex i mörkret
  • Björn berättar och visar bilder om Erska
  • Rufus trollar.....
  • ...och jonglerar
  • Distriktets trafikansvarige redovisade om behovet av reflexer
  • Använd reflex i mörkret