Månadsmöte mars 2017

Sven Liljeqvist berättar minnen från gamla tappen. Filmen om arbetet på tappen visades också.