Om föreningen

Styrelse vald på årsmöte i februari 2024 (se bild nedan)
fr vä
Björn Bergersen
Kjell Jarnelid
Lennart Broden
Hjördis Wideklev
Evert Johansson

  • Styrelsemöte hos Kjell i januari 2024
  • Styrelsen hos Kjell i januari 2024
  • Styrelsemöte hos Kjell i januari 2024
  • Styrelsen hos Kjell i januari 2024