Om föreningen

Styrelse vald på årsmöte i februari 2022
/Lennart Brodén, ordförande
/Evert Johansson, sekreterare
/Margareta Johansson, kassör
/Hjördis Wideklev, ledamot
/Kjell Jarnelid, ledamot
/Björn Bergersen, ledamot
/Vakans, ledamot

  • Styrelsemöte hos Kjell i maj 2022