Månadsmöte april 2018 Industrihistoria

 • Industrihistoria i bokform
 • Roland Antehag talar industrihistoria
 • Karta över snickerier i gamla Bjärke kommun
 • Mats Antmarker visar bilder och berättar
 • Agneta - en av många intresserade åhörare
 • Evert kontrollerar lotterna inför dragningen
 • Industrihistoria i bokform
 • Roland Antehag talar industrihistoria
 • Karta över snickerier i gamla Bjärke kommun
 • Mats Antmarker visar bilder och berättar
 • Agneta - en av många intresserade åhörare
 • Evert kontrollerar lotterna inför dragningen