Distriktsstämma i Vänersborg 2019

Distriktsstämman hölls som vanligt i Vänersborg. Generalsekreterare Peter Sikström inledde stämman med att under en timme initierat berätta om och ha synpunkter på nuvarande pensionssystem.

 • Mycket skulle avhandlas under dagen
 • Generalsekreterare Peter Sikström om pensionssystemet
 • Peter avtackas av Siv Gustavsson, ordförande i distriktet
 • Framtidsdkument - det distriktet ska arbeta för framåt i tiden
 • Revisorerna avtackas med blommor
 • Lennart fick ros - inget ris
 • Musikunderhållning av Refräng & Co
 • Så lottdragning till sist. Finn ett fel!
 • Mycket skulle avhandlas under dagen
 • Generalsekreterare Peter Sikström om pensionssystemet
 • Peter avtackas av Siv Gustavsson, ordförande i distriktet
 • Framtidsdkument - det distriktet ska arbeta för framåt i tiden
 • Revisorerna avtackas med blommor
 • Lennart fick ros - inget ris
 • Musikunderhållning av Refräng & Co
 • Så lottdragning till sist. Finn ett fel!

Pensionssystemet är underfinansierat! Ovärdigt att många inte kan klara sig på sin pension trots bostadstillägg.

Peters viktiga 3 punkter:

1. Om låga pensioner - på kort sikt, sänk skatten för de med låga pensioner

2. På långre sokt, se över hela pensionssystemet

3. Prata med barn och barnbarn om pension